Se Lydens Enkeltkort og Dobbeltkort vil her blive brugt til at vise ordene "så" og "jeg". Dette er to meget brugte ord i den første læsning, men også ord der nemt kan skabe forvirring. 


Anvendelse af EnkeltkorT

Ordet "så" har to forskellige udtaler. Det skyldes at bogstavet s har én mulig lyd, mens bogstavet å har 2 mulige lyde (ål og ånd). Nedenfor er begge ordets udtalemuligheder illustreret ved Se Lydens Enkeltkort.

  

Anvendelse af DobbelTkort

Ordet "jeg" er et kompliceret ord. Som det fremgår af bogstavkortene nedenfor, så har bogstavet j én mulig lyd, bogstavet e har 3 mulige lyde, mens bogstav g har 4 mulige lyde. 


På trods af de mange mulige lyde, er det stadig ikke muligt at lydere sig frem til den rette udtale af ordet "jeg". Det er her dobbeltkortenes funktion kommer ind. Som det fremgår af dobbeltkortet kan "eg" nemlig have en ny lyd når disse to bogstaver står ved siden af hinanden. 

Nu er ordets rette udtale pludselig ikke så svær at få øje på.