OBS: Vi opdaterer hjemmesiden fortiden. Bestillinger kan sendes pr mail til birgitte@se-lyden.dk .

 

Bogstavkort - grundstenen i Se Lyden

Til hvert bogstav i alfabetet er der et bogstavkort. På bagsiden af de 29 bogstavkort illustreres bogstavets mulige lyde med én illustration pr. lyd. Bogstavkortenes illustrationer hjælper eleven med at holde styr på de enkelte bogstavers lydlige muligheder. Disse bogstavkort kalder vi for Enkeltkort.

Sommetider giver kombinationen af to bogstaver en ny lyd, derfor har Se Lyden også "Dobbeltkort". Et Dobbeltkort synliggør én lyd, som kan fremkomme når visse bogstaver står ved siden af hinanden. F.eks. lyden [ɔj], som ikke kan staves med lydene fra enkeltkortene.


MERE

Plancher til læse- og skrivehjælp

Plancher til læsning: Plancherne har overordnet samme information som bogstavkortene. Se Lydens 29 plancher kan med fordel hænges op i klasselokalet fra første skoledag, og i takt med at bogstaverne gennemgås i bogstavbogen, har klassen nu fokus på samme bogstav på Se Lydens planche.

Plancher til skrivning: Hver planche repræsenterer én lyd, og lydens mulige stavemåder er vist vha. de samme illustrationer,
som eleverne kender fra Se Lydens bogstavkort. Blyantspidsen skal minde eleven om, at denne planche er et hjælpemiddel i staveprocessen.
Plancherne er en stor hjælp i overgangen fra at stave børnerigtigt til voksenrigtigt.

MEREBogstavkortenes anvendelse

Her finder du to eksempler på brugen af Se Lydens Enkeltkort og Dobbeltkort. Det danske ord "så" har to betydninger, og også to forskellige udtaler. Dette kan nemt forklares ved brug af Se Lydens Enkeltkort.

Hvorfor udtaler vi "jeg" som vi gør? Det kan Se Lydens Dobbeltkort forklare. Bogstaverne E og G kan nemlig tilsammen have en bestemt lyd.

MERE


LÆRERENS BOG

Lærerens bog modtager man digitalt ved bestilling af Basis pakken. Lærerens Bog indeholder tankerne bag Se Lyden samt alfabetgennemgang krydret med forslag til lege og/eller fantasihistorier, som gør det lettere for eleven at huske bogstavernes mulige lyde.

Alle filerne (Lærerens bog + plancher) downloades med UNI Login og kan lægges i en samlemappe på Lærerintra, så hele skolen har adgang til dem.

MERESE LYDEN TIL COMPUTER

Se Lyden Online virker med UNI Login, og er en konkret hjælp til læsningen. Ethvert ord kan skrives med Se Lydens bogstavkort, og elever kan herigennem lydere sig til ordets udtale. 

Alle Se Lydens Håndfonemer findes som video i Se Lyden Online. 

Se Lyden Online virker på alle platforme (Windows, Mac, iPad osv).

MERE

SE LYDEN TIL INTERAKTIV TAVLE

Har du på skolen adgang til interaktive tavler, kan du lege med brikkerne virtuelt via dette program. Programmet har en enkelt funktionalitet, hvor du kan aktivere enkelt– og dobbeltkort. Du kan vende, afspille lyde samt tegne og viske på kortene og tavlens baggrund. Det interaktive tavle program kan med fordel inddrages når hele klassen skal kigge med, og skal lære bogstavernes muligheder at kende. 

Alle Se Lydens Håndfonemer findes som video i Se Lyden Interaktiv. 

MERESE LYDENs Håndfonemer

Håndfonemer er udtaletegn som kan ses, høres og mærkes. Elever husker alle bogstavernes forskellige lyde bedre, når der kobles en bevægelse til hver lyd i alfabetet. På et tidspunkt i undervisningen ved eleven, at visse bogstaver kan lyde ens. Her er det en fordel med håndfonemerne, fordi lysten til at stave korrekt kan øges. Mine elever siger spontant: ”Det er dejligt, at man kan se forskel på lydenes håndfonemer, når man ikke kan høre forskel visse lyde”.

MERE