Hvad er Se Lyden?

  • Se Lyden er et bud på, hvordan eleverne vha. bogstavkort kan holde styr på alle lyde i et givent ord og dermed selv at finde frem til et ords rette udtale/syntese. Et nytænkende og banebrydende system, der består af bogstav-kort, lærerens bog, bogstav-plancher, evalueringshæfte mm.

 

Hvad er bogstavkort?

  • For at synliggøre bogstavernes muligheder er der et vendekort til hvert eneste bogstav i alfabetet. På bagsiden af de 28 kort illustreres bogstavets mulige lyde. Således har bogstavet e hele 3 illustrationer på bagsiden(et egern [e], elleve [æ] og det trætte e [∂] . En metode, der giver lærere og elever fælles overblik over vores alfabets lydlige muligheder.
 

Hvorfor vælge Se Lyden?

  • Når børn skal lære at læse, støder de hurtigt ind i ikke lydrette ord. På trods af det danske sprogs usædvanligt mange ikke-lydrette ord må den fonologiske indgangsvinkel til læsningen alligevel være at foretrække. Derfor er det vigtigt at udstyre eleverne med de nødvendige redskaber til at kunne forstå vores bogstavers fonologiske muligheder.

 

Hvad er målgruppen?

  • Målgruppen er indskolingen, specialundervisning og dansk som andetsprog.

 

Er Se Lyden et komplet undervisningssystem?

  • Se Lyden er et supplement til ethvert læseindlærings-materiale, der benyttes i forvejen.

 

Idéen til Se Lyden blev nomineret til Årets Læseinitiativpris i 2006.